Vektorritning av fyra fiskar formade dekorationer som en