Vektor illustration av heptagon, octogon och nonagon silhouette bilder