-

Vector afbeelding van vier uitwassen vormige decoraties als een