Vector afbeelding van het martial artiest dame doen een kick