Vector afbeelding van decoratie element met vertakking van de beslissingsstructuur in kleur