Beeld van exotische vogel vasthouden aan een vertakking van de beslissingsstructuur