Vektorové kreslení čtyři ryby ve tvaru vyznamenání jako jeden