Defne çelengi vektör çizim bir yıldız, orak ve çekiç