Vektorritning av infarten till motorvägen avsnitt kör