Tre avisolerade färgade rektanglar vektor illustration