Grafika wektorowa hipotetyczny francuski bomby jądrowej