Astronauta spełnia cudzoziemców w przestrzeni wektorowej