AIGA קדימה השאיר סימן החץ הפוכה בתמונה וקטורית

AIGA קדימה השאיר סימן החץ הפוכה בתמונה וקטורית

תיאור

איור וקטורי של סימן החץ שמאלה קדימה AIGA הפוך. לבן ושחור ציור של סמל כיוון התעופה מפה.

רישיון

Public domain

מפרט טכני

0 MB

2014-11-21

573

מקור

Openclipart

חיפושים קשורים