AIGA קדימה השאיר סימן החץ הפוכה בתמונה וקטורית

AIGA קדימה השאיר סימן החץ הפוכה בתמונה וקטורית

תיאור

איור וקטורי של סימן החץ שמאלה קדימה AIGA הפוך. לבן ושחור ציור של סמל כיוון התעופה מפה.

רישיון

מפרט טכני

0 MB

2014-11-21

486

מקור

Openclipart

חיפושים קשורים