Zdobené krychle pole pro řezání vektorové ilustrace