-

Vektorový obrázek rozmachem levého dolního rohu