Vektorové kreslení z pravého dolního rohu vzkvétat