-

Vektorové kreslení vpřed pohybující oheň plamen