Vektorové ilustrace z levého horního rohu vzkvétat