Uložit jako soubor počítače OS ikony vektorové grafiky