Quebec roadsign pro zastavení (ARRET) vektorové kreslení