Červené a modré čtverce vzorek vytváří optický klam vektorové kreslení